• تماس با ما: 01152221462
  • Info@hcch.ir

هفته ملی سلامت مردان ایران 1397

هفته ملی سلامت مردان ایران  1397

هفته آغازین اسفند ماه با هدف اطلاع رسانی و حساس سازی گروه های مختلف جامعه در خصوص اولویت های سلامت مردان به عنوان نیمی از جمعیت کشور، هفته ملی "سلامت مردان ایران" ، برگزار می گردد.

در استمرار برنامه ترویج فعالیت جسمانی در مناسب های ملی سلامت در دو سال اخیر و با توجه به برنامه عمل WHO برای کاهش کم تحرکی (GAPA : GLOBAL ACTION PLAN ON PHYSOCAL ATIVITY 2018-2030) به میزان 15 درصد تا سال 2030 با شعار " مردم فعال تر، برای جهانی سالم تر" ، در سال جاری نیز موضوع ترویج تحرک و فعالیت جسمانی به عنوان محور اقدامات هفته مذکور انتخاب شده است تا سه گروه اصلی شامل :

  1. جامعه مردان کشور و خانواده های آنان
  2. مدیران حوزه های مختلف
  3. مدیران سلامت و ارائه دهندگان خدمات سلامت (اعم از پزشکان، پرستاران و کارکنان بهداشتی)

را مخاطب قرار داده و ضمن تاکید بر نقش تحرک و فعالیت بدنی در سلامت جامعه و وظیفه ارائه دهندگان خدمات سلامت در آموزش و مشاوره برای بهبود فعالیت جسمانی گروه های هدف، اقدامات برنامه ریزی شده همه جانبه توسط مدیران حوزه های مختلف برای دستیابی به محیط زندگی، کار و تحصیل حامی فعالیت جسمانی را در راستای شعار زیر طلب نماید :

"مردان فعال تر ، مردان سالم تر"

عناوین و محورهای اطلاع رسانی و آموزش در روزهای هفته ملی سلامت مردان ایران در سال 97 به شرح زیر می باشد :

 

چهارشنبه اول اسفند

مردان فعال و بهره وری در محیط کار دوستدار فعالیت بدنی

پنجشنبه دوم اسفند

نقش مستقیم و غیر مستقیم فعالیت جسمانی در پیشگیری و درمان بیماریهای غیر واگیر، واگیر، سلامت روانی و اجتماعی

جمعه سوم اسفند

پدران، مشوق فعالیت جسمانی پسران و سایر اعضای خانواده

شنبه چهارم اسفند

شهر دوستدار فعالیت جسمانی (پیاده روی/دوچرخه سواری و ...)

یکشنبه پنجم اسفند

ایمنی و استاندارد در فعالیتهای ورزشی

دوشنبه ششم اسفند

مردان جوان فعال تر ، عملکرد تحصیلی بالاتر

سه شنبه هفتم اسفند

زندگی طولانی تر برای سالمندان و بیماران فعال

بهمن 27 1397

مطالب و پمفلت آموزشي هاري به مناسبت روز جهاني هاري)٦ مهر ماه(

بیماري هاري:
هاري یک بیماري حاد و کشنده ویروسی سیستم مرکزي است که مخصوص گوشتخواران اهلی و وحشی بوده انسان و
سایر حیوانات خونگرم پستاندار بطور تصادفی و غالباً از طریق گزش به آن مبتلا می شوند
اهمیت بیماري به دلایل زیر می باشد: ««
1. میزان کشندگی بالا ( صد درصد ) بطوري که پس از ظهور علائم بالینی چه در انسان و چه در حیوان متاسفانه
درمان پذیر نبوده و بیمار محکوم به مرگ خواهد بود.
2. افزایش روند حیوان گزیدگی انسانی که بناچار سالانه مبالغ زیادي صرف خرید سرم و واکسن ضد هاري جهت
درمان پیشگیري مجروحین می گردد که در مورد واکسن کلاً و در مورد سرم بخش اعظم آن از کشورهاي خارج
خریداري می گردد. بطوریکه سالانه حدود 16 میلیارد ریال توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فقط به
خرید فوق اختصاص می یابد.
3. تلفات و خسارت اقتصادي که بیماري در دام ها ایجاد می کند.
وضعیت و پراکندگی بیماري در جهان: ««
با وجودیکه بیش از یک قرن از کشف واکسن هاري توسط پاستور می گذرد به علت تنوع میزبان هاي حساس به
بیماري در حیوانات اهلی و وحشی نظیر گوشتخواران، علفخواران، جوندگان، خفاش ها هنوز بیماري در بیشتر کشورهاي
جهان از نواحی قطبی تا مناطق استوایی به صورت آندمیک وجود دارد و علیرغم پیشرفت هاي حاصل در تکنولوژي و
علوم پزشکی و پیراپزشکی و مطالعات گسترده دهه اخیر با کمال تاسف هنوز درمانی براي مبتلایان به هاري پس از
ظهور علایم بالینی وجود ندارد. بطویکه علیرغم عدم گزارش دهی بسیاري از کشورها سالیانه نزدیک به 6 میلیون نفر
500 نفر در اثر این بیماري جان می سپارند. / در دنیا علیه هاري واکسینه شده حدود 000
وضعیت بیماري در ایران : ««
کشور ما هم گرفتار هاري وحشی و هم گرفتار هاري اهلی می باشد. هاري حیوانی به صورت آندمیک در تمام استان
هاي کشورکم وبیش وجود دارد امادر مناطق جنگی و کوهستانی شیوع آن بیشتر است. مخازن هاري وحشی در نقاط
کوهستانی گرگ و روباه می باشد. مخازن هاري شهري معمولاً سگ هاي ولگرد و در موارد کمی گربه ها هستند.
ضمناً هر ساله تعداد زیادي از دام هاي اهلی در اثر ابتلا به هاري تلف شده و زیان هاي اقتصادي فراوانی را بوجود می
آورند.
بر اساس آخرین گزارشات رسیده از استان ها در سال 1374 پراکندگی گاز گرفتگی انسان توسط
حیوانات مختلف به شرح زیر است :
الف: استان هاي با آلودگی بسیارشدید(بروز 230 177 درصد هزار نفر جمعیت) شامل: استان اردبیل
ب: استان هاي با آلودگی شدید ( بروز 176 121 در صد هزار نفر جمعیت ) شامل: استان هاي گیلان، مازندران،
آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و کهگیلویه و بویر احمد
66 در صد هزار نفر جمعی ) شامل: استان هاي خراسان، سمنان، / ج: استان هاي با آلودگی متوسط (بروز 120 1
مرکزي، زنجان، همدان، خوزستان، چهار محال بختیاري، فارس، بوشهر و کرمان
د: استان هاي با آلودگی کم ( بروز 66 11 در صد هزار نفر جمعیت ) شامل: استان هاي تهران، کردستان، کرمانشاه،
ایلام، لرستان، اصفهان، یزد، سیستان و بلوچستان و هرمزگان
عامل بیماري: ««
ویروسی است نوروتروپ از گروه رابدوویروس ها ، ویروس هاري در حرارت 50 درجه سانتی گراد در عرض 15 دقیقه و
در حرارت 60 درجه سانتی گراد در عرض 35 ثانیه و در حرارت 100 درجه سانتی گراد در عرض چند ثانبه ازبین می
رود. بنابر این براي ضد عفونی کردن وسایل آْلوده کافی است چند دقیقه آن ها را بجوشانند، فنل، الکل، و فرمل سریعاً
ویروس را از بین می برند.
راههاي سرایت بیماري: ««
1. راه گاز گرفتن: اصلی ترین راه (درگربه سانان از طریق کشیدن پنجول نیز ممکن است)
2. راه پوست: بیماري هاري از راه پوست سالم قابل سرایت نیست ولی اگر کوچکترین خراش یا زخمی در جلد وجود
داشته باشد قابل انتقال خواهد بود.
3. راه مخاطات: امکان پذیر است، بنابر این سگ ها و گربه هاي به ظاهر سالم در اواخر دوره کمون بیماري، می
توانند از طریق لیسیدن لب و چشم و بینی کودکانی که با آنها بازي می کنند صاحبان خود را به بیماري هاري مبتلا
نمایند.
4. راه تنفس: امکان پذیر است (خصوصاً در غارهایی که خفاش آلوده زندگی می کند)
5. راه پیوند اعضاء: دو مورد انتقال در اثر پیوند قرنیه فردیکه مبتلا به هاري بوده و از قرنیه وي جهت 2 نفر استفاده
گردیده است، در سال 1373 در ایران گزارش شده است ).
6. انتقال از راه دستگاه گوارش: بعید است ولی حیوانات گوشتخوار ممکن است بندرت از خوردن لاشه حیوانات
تلف شده از بیماري هاري به این بیماري مبتلا شوند. ضمناً بایستی از خوردن گوشت و سایر فراورده هاي دام هاي
مبتلا به هاري خودداري شود.
7. انتقال از راه جفت: بعید نیست.
8. انتقال از طریق وسایل آلوده: بعید است.(چون ویروس هاري بیهوازي است)
9. انتقال بیماري از انسان به انسان: جز در یک بررسی که در سال 1985 در پاکستان بعمل آمده و تعدادي از
بچه هاي نوزاد که توسط یک نفر ختنه شده بودند و مبتلا به هاري شدند و بعداً معلوم شد که شخص ختنه کننده
مراحل آخر دوره کمون هاري را طی می نموده و بر طبق عادت سنتی مقداري از بزاقش را در محل ختنه می ریخته
مورد دیگري گزارش نشده است. با این وجود هنگام نگهداري و پرستاري از شخص مبتلا به هاري باید رعایت کلیه
جوانب احتیاطی به عمل آمده و ضمن استفاده از وسایل حفاظتی کامل ، لوازم و وسایل بیمار با دقت هر چه تمامتر ضد
عفونی گردد، ضناً پزشکان موظفند در مورد هر انسفالیت و فلجی با پرسش در مورد حیوان گزیدگی بیمار به بیماري
هاري نیز توجه نماید.

مهر 05 1397